Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Nederlandse Linux Gebruikers Groep (NLLGG) verwerkt persoonsgegevens indien je lid bent van onze vereniging en/of wanneer je lezingen hebt gegeven tijdens onze landelijke bijeenkomsten.
Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Aanvang van een lidmaatschap;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • IP-adres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

De NLLGG verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Om sprekers te benaderen voor het geven van lezingen

Hoe lang we gegevens bewaren

De NLLGG zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat wij jouw gegevens verwijderen na beëindiging van jouw lidmaatschap tenzij;

 • Jij toestemming hebt gegeven om je gegevens te bewaren.
 • Wij vanuit een wettelijke bepaling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Delen met anderen

We zullen je persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken als dit niet expliciet uit onze privacyverklaring volgt. De enige twee uitzonderingen hierop zijn:

 • Als we voor een verstrekking aan derden vooraf expliciet je toestemming vragen; of
 • Als we hiertoe wettelijk zijn verplicht en pas nadat we ons uiterste best hebben gedaan om verstrekking op basis van een wettelijke verplichting te voorkomen

In kaart brengen websitebezoek

De NLLGG gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Foto’s

Wij maken gebruik van foto’s en plaatsen deze op de verenigingswebsite, het jaarverslag en de nieuwsbrief. Met behulp van de foto’s geven wij een impressie over bijvoorbeeld landelijke bijeenkomsten. Tegen het plaatsen van sfeerfoto’s van landelijke bijeenkomsten kan geen bezwaar gemaakt worden; indien jij niet wenst dat jij op een sfeerfoto staat is het aan jou om bij het maken van de foto niet in beeld te komen. Indien wij foto’s gebruiken voor promotionele doeleinden met daarop specifieke individuen (bijvoorbeeld sprekers) vragen wij toestemming aan de personen die op desbetreffende foto staan.

Wij kunnen op allerlei momenten foto’s nemen tijdens activiteiten die de vereniging organiseert. Foto’s zijn een gerechtvaardigd doel om de vereniging onder de aandacht te brengen van belangstellenden waaronder (aspirant) leden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris (secretaris@nllgg.nl). De NLLGG zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

De NLLGG neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris.